nxnn

Regulamin

Regulamin
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://klubwysokich.pl/ zwanego dalej „serwisem”, w tym forum dyskusyjnego http://klubwysokich.pl/forum/ zwanego dalej „forum”.
2. Regulamin dotyczy każdego, kto w jakimkolwiek stopniu korzysta z serwisu, zarówno osób zarejestrowanych jak i anonimowych (nieposiadających konta w serwisie).
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://klubwysokich.pl/index.php/regulamin.html.
4. Pojęciem „korzystanie z serwisu” określa się szereg czynności dokonywanych na stronach internetowych serwisu, w tym przeglądanie, publikowanie materiałów czy uczestniczenie w dyskusji na forum.
5. „Materiałem” określa się dokument umieszczony w serwisie w tym: obrazy, zdjęcia, filmy, teksty, pliki źródłowe, programy wykonywalne.
6. „Postem” określa się pojedynczą wiadomość umieszczoną na forum

2. Rejestracja w serwisie
1. Rejestracja jest dobrowolna.
2. Rejestracja jest darmowa.
3. Rejestrować mogą się jedynie mężczyźni o wzroście równym bądź większym od 190cm oraz kobiety o wzroście równym bądź większym od 180cm.
4. Rejestracji można dokonać pod adresem http://klubwysokich.pl/forum/profile.php?mode=register
5. Od osoby rejestrującej wymaga się: – Podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego adresu e-mail.
- Podania w formularzu rejestracyjnym rzeczywistego wzrostu, w polu Wzrost
- Dbania o dobro serwisu i wykorzystywania go w celach do tego przeznaczonych, tj. nie umieszczania w nim treści obraźliwych lub pornograficznych.
6. Zmiana loginu następuje jedynie w nadzwyczajnych i solidnie uzasadnionych przypadkach.
7. Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi się, że wartość pola „Wzrost” w profilu niezgodna jest z prawdą.
10. Serwis zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwości dozwolenia rejestracji osobie niespełniającej kryteriów podanych powyżej.
11. Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie ważnych informacji dotyczących serwisu pocztą elektroniczną.
12. Użytkownik forum nie powinien być zarejestrowany na więcej niż jednym koncie w serwisie. Niedozwolone jest tak zwane „multinickowanie”, czyli występowanie tej samej osoby równocześnie pod kilkoma loginami.
13. Osoba rejestrująca się w serwisie automatycznie akceptuje niniejszy regulamin

3. Forum dyskusyjne
1. Korzystając z forum dyskusyjnego akceptujesz postanowienia tego regulaminu i zobowiązujesz się do przestrzegania reguł obowiązujących w serwisie.
2. Z forum może korzystać dowolna osoba zarejestrowana lub nie, jeżeli dostęp do serwisu nie został jej odebrany.
3. Administratorzy i moderatorzy nie odpowiadają za treść publikowanych postów.
4. Administratorzy oraz moderatorzy dokonają wszelkich starań, aby na forum nie było
- Materiałów reklamowych, tzw. Spamu
- Treści obraźliwych
5. Zanim opublikujesz wątek/post na forum jesteś zobowiązany sprawdzić, czy podobny temat nie znajduje się już na forum lub w materiałach umieszczonych w tym serwisie.

4. Zasady wpisywania się na forum.
1. Temat wątku powinien w sposób sensowny i w miarę wyczerpujący opisywać problem, który zamierzasz poruszyć. Wątki opatrzone tematem, lub zdaniem nieopisującym zupełnie problemu, będą usuwane.
2. Sam post powinien w sposób jak najbardziej precyzyjny opisywać problem.
3. Udzielając się na forum zgadzasz się na przetwarzanie, modyfikowanie wpisów przez Ciebie dokonanych, w tym na umieszczenie ich na innych nośnikach np. na CD.
4. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisu na forum bez podania przyczyny.
5. Obowiązuje kategoryczny zakaz pisania tematów lub postów całych lub w przeważającej większości wielkimi literami. Wpisy takie bądź bezapelacyjnie usuwane.

5. Ostrzeżenia
1. W serwisie obowiązuje system ostrzeżeń.
2. Ostrzeżenie przyjmuje wartość ze zbioru: 1, 2, 3.
3. Ostrzeżenia sumują się.
4. Uzyskanie wartości ostrzeżeń równej bądź większej od 3 skutkuje zablokowaniem konta.
5. Do przyznawania ostrzeżeń uprawnieni są administratorzy i moderatorzy.
6. Ostrzeżenie można otrzymać na przykład za:
- Złamanie jednego lub więcej punktów regulaminu.
- Notoryczne popełnianie błędów ortograficznych.
- Obrażanie innych użytkowników
- Niechlujną pisownię i niestosowanie się do zasad pisania na forum.
7. Przyznanie ostrzeżenia jest suwerenną i subiektywną decyzją administratora bądź moderatora. Nie jest zobowiązany do tłumaczenia powodów swojej decyzji, choć może to uczynić.
8. Ostateczną instancją w sprawach ostrzeżeń jest administrator serwisu.
9. Wszelkie opinie użytkowników w sprawach ostrzeżeń (w postaci ankiet, apeli) mają jedynie charakter doradczy.

6. Polityka prywatności
1. Jeżeli korzystasz z serwisu, na komputer wysyłane zostaje ciastko zawierające unikalne ID Twojej sesji.
2. Jeżeli jesteś zalogowany, na Twój komputer wysyłane zostaje ciastko (cookie), dzięki czemu po kolejnym wejściu na stronę jesteś rozpoznawany przez nasz system.
3. W czasie uczestniczenia w dyskusji na forum, notowany jest Twój adres IP.

7. Zmiany w regulaminie
1. Każdy zarejestrowany użytkownik może poddać dyskusji na forum dowolny punkt regulaminu, zaproponować nowy lub zmianę istniejącego.
2. O formie i sposobie przyjęcia jakiejkolwiek zmiany w regulaminie (np. ankieta, glosowanie) decyduje administrator.
3. Ostateczna decyzja odnośnie jakiejkolwiek zmiany w regulaminie należy do administratora.

8. Osoby niepełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie, zarejestrowane w serwisie, nie mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez użytkowników serwisu, jeśli spotkanie odbywa się poza miejscem stałego zamieszkania osoby niepełnoletniej. Za osobę niepełnoletnią uważa się osoby, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia (wg daty urodzenia).